Доступ до публічної інформації

Експертні висновки акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0304 «Право» за спеціальністю 5.03040101«Правознавство» у Приватному вищому навчальному закладі «Деснянський економіко-правовий коледж при МАУП»

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у Приватному вищому навчальному закладі «Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом»